ประกาศ HomeschoolNetwork.org Version 1.0
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
รุ่นนี้เป็นการปรับปรุงขนานใหญ่ทั้งเว็บจากเดิมที่ไม่สามารถดูบนมือถือได้อย่างสวยงามนัก เราจึงต้องยกเครื่องใหม่ทั้งเว็บ รวมถึงได้เพิ่มเติม feature ใหม่ๆ เข้ามาด้วยดังนี้
1. ระบบเขียนแผนการศึกษาออนไลน์
2. ระบบเขียนแบบประเมินออนไลน์
3. สมาชิกสามารถเขียน portfolio ได้ที่ frontend มีเมนู เขียน portfolio สามารถเลือกใส่ชื่อกลุ่มประสบการณ์ได้ลักษณะงานเหมือน Hashtag
4. ในแบบประเมินมีการแสดงผล portfolio เป็นรายงาน
5. มีหน้า portfolio ของสมาชิกแต่ละคนที่หน้าเว็บสำหรับสาธารณะ
6. QR Code ที่หน้ารายงานการประเมินอัตโนมัติ