I Can do it! House work.
ช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว
ขยับมาช่วยเหลืองานบ้าน 
วันนี้ปอกกระเทียมไว้เตรียมอาหารสำหรับมื้อเย็น เสร็จแล้วช่วยเก็บกวาดครับ