ทักษะวิทยาศาสตร์
ทดลองทำ LAB วิทยาศาสตร์
ทดลองทำ LAB วิทยาศาสตร์ เรื่องดีเอ็นเอ เรียนรู้ประโยชน์จากลายนิ้วมือ การใช้ลายนิ้วมือเพื่อประโยชน์ในการจับผู้ร้าย