Lego car
3step แรกยังจับทางไม่ถูกก็จะงงๆหน่อย​ พอจับทางได้แล้วยาวเลย​ ทำไวจนมีเจอส่วนผิดพลาดหลายจุด
เรียนรู้​และปรับๆกันไป
ช่วงนี้ชอบประกอบโน่นนี่​ ถ้าอารมณ์​ดีๆก็ยาวเลยทั้งวัน

by Ali Bros Stories on Aug 13, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น
No tags found

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน
No related posts found
Project page