เชื่อมโยงข้อมูลในเกมmine craft
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
-กิจกรรม ผู้เรียนได้เข้าเรียนการเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้mind mapร่วมกับเพื่อนๆโดยใช้เกมmine craftเป็นหัวข้อในการทำ
 
-ประโยชน์ที่ได้ ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แยกแยะ ช่วยให้ผู้เรียนจดจำข้อมูลได้ง่าย

by เบ็ญจมาศ จรเดช on Nov 14, 2023

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง