เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน mrt
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ฝึกการใช้ทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น
พาน้องเข้าเมืองหลวง โดยเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน ปกติก็เดินทางด้วยรถยนต์ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน 
 
คราวนี้น้องอยากเดินผ่านประตูที่เสียบบัตรโดยสารด้วยตัวเอง และส่วนสูงถึงเกณฑ์แล้ว
 
คุณพ่อจึงส่งเสริมให้น้อง เข้าไปซื้อบัตรโดยสารด้วยตัวเองที่เคาน์เตอร์
 
**น้องรู้สึกตื่นเต้นมาก ที่ต้องเข้าไปซื้อบัตรคนเดียว และได้เดินผ่านประตูอัตโนมัติ
 
คุณแม่คอยมองและภูมิใจในตัวน้องมากๆ ค่ะ