Blog

เรียนเปียโนเด็กเล็ก เริ่มเมื่อไหร่ ยังไงดี

by Patai on Jan 03, 2015


การให้เด็กเรียนรู้ด้านดนตรีเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่พ่อแม่สมัยใหม่ส่งเสริมให้ลูก ๆ ได้เรียน การเรียนเปียโนของลูกทำให้ผมได้ย้อนทบทวนแนวคิดที่เหมือนจะสวนทางกันของแนววอลดอร์ฟที่ไม่เร่งเด็ก กับ แนวอัจฉริยะสร้างได้ที่เน้นให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ยังเล็ก
  ผมเป็นคนหนึ่งที่นึกถึงเรื่องเรียนดนตรีของลูกตั้งแต่ลูกยังเล็ก ด้วยความที่ชอบฟังเพลง สะสมซีดี แต่เล่นเครื่องดนตรีไม่เป็น ถ้าใครที่ตามอ่านแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างอัจฉริยะในเด็ก โดยเฉพาะหนังสือ "กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว” คงเข้าใจดีถึงความกังวลใจที่อยากจะให้ลูกเรียนนั้นรู้นี่เต็มไปหมดตั้งแต่ยังเล็ก ๆ หนังสือบอกเน้นว่าเป็นเวลาทองหากเลยช่วง

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยฉบับบ้านเรียน

by Unnop on Nov 06, 2014

แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยฉบับบ้านเรียน แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย version บ้านเรียนนี้ จัดทำโดย ศน. สุภา ในช่วงที่นิเทศบ้านเรียนปฐมวัยในเขตการศึกษาที่ 1 เชียงใหม่ ศน.ได้ตัดบางหัวข้อของแบบประเมินออกเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กบ้านเรียน และแนะนำว่าทางบ้านเรียนสามารถเพิ่มหัวข้อที่ตนเองคิดว่าสำคัญได้ ผมเห็นว่ามีประโยชน์ต่อบ้านเรียนอื่น ๆ จึงขออนุญาต ศน.มาเผยแพร่ให้ชาวบ้านเรียนได้ปรับใชักันครับ 

ไฟล์ /storage/app/uploads/backports/foon/evaluation_PreKpdf.pdf

บังเอิญว่าตอนทำไฟล์ ผมเช็คภาษาอังกฤษของไฟล์ด้วย google เลยได้สิ่งที่น่าสนใจคือ เป็น ฟอร์มการประเมินเด็กอนุบาล จากเว็บหนึ่ง ซึ่งละเอียด

Posted in คู่มือโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
การศึกษาเลือกได้

by Jo on Oct 02, 2014

คนทำ homeschool มีหลายเหตุผล หลายวัตถุประสงค์ครับ
ส่วนหนึ่งอาจจะอยากเข้าระบบโรงเรียน แต่มีปัญหาเฉพาะ เลยเลือกจะออกมาทำบ้านเรียน เป็นทางเลือกที่อาจจะไม่ได้อยากเลือก

แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่ทำบ้านเรียนหรือ homeschool เพราะเลือกที่จะทำ แค่เลือกที่จะเลี้ยงลูกเอง เหมือนกับที่คนที่เชื่อมั่นในระบบโรงเรียน "เลือก" โรงเรียน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร เช่นใกล้บ้าน กีฬาดี วิชาการเด่น สังคมเลิศ หรืออะไรก็ตาม คนทำ homeschool ก็แค่เลือกเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับตนเอง หรือเข้ากับความเชื่อของตน  และบ่อยครั้งที่ผู้เลือกคือ "เด็ก" พ่อแม่เพียงแต่เลือกที่จะเชื่อมั่นในลูก ในศักยภาพของเขาที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
สิทธิทางการศึกษา

by Unnop on Oct 02, 2014

จาก Banrean Chantarawitoon 

ขอแตกLineความคิด ถ้าเราไม่เอาประเด็นลูกจะเข้ารร.หรือไม่? คำถาม บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของสถาบันครอบครัวต่อลุก? มีพ่อแม่ทำบ้านเรียนพร้อมกับให้ลูกไปรร.ด้วย ฉะนั้นจะHome Schoolหรือไม่ ที่สำคัญบ้านต้องเป็นรร.แห่งแรกของลูกเป็นพื้นที่การเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตให้ลูก พ่อแม่ไม่ปล่อยให้การศึกษาของลูกอยู่ในมือคนอื่น(รร.)ต้องยึดคืนอำนาจจัดการศึกษาของลูกกลับคืนมา --------------------------

จะโรงเรียนในระบบ โรงเรียนทางเลือก การศึกษานอกโรงเรียน(กศน.) การศึกษาตามอัธยาศัย บ้านเรียน สถาบันฝึกอาชีพ หรืออะไรก็ตาม เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการศึกษา ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกและจัดการเอ

Posted

อ่านเพิ่มเติม ...
homeschool พ่อแม่ต้องสอนลูกเองหรือเปล่า ถ้าพ่อแม่ไม่ถนัดในการสอนจะทำอย่างไร

by Jo on Oct 02, 2014

อย่างเช่นในรูปแบบ unschooling จะไม่เน้นที่การสอน แต่จะเน้นประสบการณ์ และการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน พ่อแม่อาจจะเน้นไปที่การเปิดประสบการณ์ต่างๆ ให้ลูก หรือสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้ลูก แล้วให้ลูกสร้างความรู้หรือสร้างการเรียนรู้ขึ้นเอง

Posted in เรื่องเล่าโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับโฮมสคูล

by Tita on Sep 10, 2014

impromptu speech, แข่งพูด, การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน, งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เป็นคำถามที่ได้รับมาจากการสัมภาษณ์หนึ่งเลยนำคำตอบที่ได้ให้ไปมาลงไว้เป็นแนว/ความคิดเห็นหนึ่ง ไม่ได้ลงในส่วนเนื้อหาของเว็บเพราะไม่อยากถือเป็น FAQ ด้วยคำตอบส่วนตัวของตัวเอง ลงใน blog จะเหมาะกว่า ต่อคำถาม 5 ข้อดังต่อไปนี้:

1. อยากทำ Home school เริ่มต้นอย่างไรดี
2. Home school ต้องเตรียมอะไรบ้าง หลักสูตร ค่าใช้จ่าย กิจกรรม
3. Home school จบแล้วไปไหน เรียนต่อที่ไหนได้บ้าง
4. Home school VS school จุดเด่นของโฮมสคูลที่โรงเรียนไม่มี
5. เตรียมเรื่องทักษะการเข้าสังคมให้ลูกอย่างไร
1. อยากทำ Home school เริ่มต้นอย่างไรดี

เริ่มต้นจากการไม่ไปโรงเรียน โดยเด็กที่ยังไม่เคยเข้าโรงเรียนหรือยังไม

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
เตรียมเด็กให้เดินทางไกลทางจิตวิญญาณ

by Patai on Aug 31, 2014

...การศึกษาในสังคมเราต่างเป็นห่วงกังวลกับเด็กมากมาย ครูผู้เป็นห่วง พ่อแม่ที่มีความกลัวย่อมใส่สิ่งต่าง ๆ ลงบนเป้ให้ลูกแบกด้วยเชื่อว่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือเด็กในการเดินทางไกล ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง ใบปริญญา ท้ายที่สุดจุดหนึ่งที่เราต้องทำให้ได้คือการ "วาง" หรือพูดอีกอย่าง คือ อยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้อย่างเข้าใจ ยอมรับทั้งสิ่งที่เรียกว่าดีหรือเลว เรียนรู้ด้านลบในใจเพื่อปล่อยจิตภายในด้านที่เราศรัทธาได้เติบโต..
สำหรับผมการเดินทางในแง่จิตวิญญาณ เป็นการเดินทางไกล ใครเอาของติดตัวไปมากย่อมหนักเดินได้ช้าและท้ายสุดก็ต้องค่อย ๆ ฝึกที่จะปลดเปลื้องสัมภาระเหล่านั้

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
จดทะเบียนบ้านเรียนกับเขตอย่างเข้าใจ : ความกังวลใจของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีใครบอกคุณ

by Patai on Jul 29, 2014

เมื่อกล่าวถึงการจดทะเบียนบ้านเรียนกับเขตแล้ว ทางผู้ปกครองเด็กบ้านเรียนก็มักจะนึกถึงความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจต่าง ๆ มากมาย แต่จริง ๆ แล้วมีหลายเขตที่เจ้าหน้าที่สามารถร่วมมือกับผู้ปกครองบ้านเรียนได้เป็นอย่างดี

 
เพื่อความเข้าใจมุมมองของเจ้าหน้าที่เขตที่รับการจดทะเบียน ผมจึงลองเขียนถึงความกังวลใจของเจ้าหน้าที่ เพื่อที่เราจะได้มีความเข้าใจในเจ้าหน้าที่เขตที่ต้องรับการจัดทะเบียนของเรามากขึ้น โดยหวังว่าเมื่อเราเข้าใจความเป็นห่วงกังวลของเขาแล้วจะได้หาทางทำให้ความกังวลใจลดลงเพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ผมเขียนบนสมมุติฐานว่า เจ้าหน้าที่เขตเป็นผู้ที่มีความห่วงใจในอนาคตของการศึกษาชาติแล

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
แค่แต่งตัวความคิดสร้างสรรค์ก็เกิด

by Patai on Jul 23, 2014

เรื่องเล็ก ๆ อย่างการเลือกชุดใส่ การเล่น closplay เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดี

วันนี้ลูกเลือกเครื่องแต่งตัวเอง หยิบเสื้อคอกว้างมา แม่บอกเดี๋ยวไม่สบายให้หาผ้ามาพันคอด้วยถ้าไม่งั้นให้เปลี่ยนเสื้อ ลูกเลือกเสื้อแขนยาวมา 2 ตัว เอาแขนเสื้อผูกที่คอกับที่เอว กินข้าวเช้าเสร็จถามพ่อว่า วันนี้แต่งตัวเป็นอะไร ??? (นึกในใจ ดูไม่เห็นออกเลย -*-) 

Jungle girl ? No….  Police ?? No…. เหลือบไปเห็นลายบนเสื้อ เลยชี้ไป ตอบถูกด้วย!!!  คิดในใจ ตอบถูกได้ไง ตั้งแต่ได้ยินคำถามไม่คิดว่าจะตอบได้เลย กะจะตอบส่ง ๆ ไปจนลูกเฉลย 555
 
ผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ช่วงนี้ผู้คนอยู่ในภ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว "น้องโชกุน"

by Unnop on Jun 17, 2014

ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน 
ชื่อ  เด็กชายคณพศ  ไชยมณีกร   ชื่อเล่น  น้องโชกุน ปัจจุบัน อายุ ๙ ขวบ  จัดการศึกษาโดยครอบครัวตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงปัจจุบัน 

เหตุผลที่ครอบครัวได้จัดการศึกษาโดยครอบครัวต่อในปีนี้ เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ครอบครัวได้จัดการศึกษาที่ผ่านมา  ครอบครัวได้แสวงหาและได้เรียนรู้ ไปพร้อมกับลูก ทำให้ครอบครัว ได้เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างตามความเป็นจริง จากการได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้อย่างจริงจัง ในหลายๆ เรื่อง ที่สำคัญ ได้เข้าใจว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการเรียนรู้ของคนเรา คือ ความอยากเรียนอยากรู้  ซึ่งเป็นแรงขับภายใน (ความใฝ่รู้)ของผู้เรียนแต่ละคน (ที่เกิดเฉพาะตนจ

Posted in คู่มือโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...