Blog

เรือใบไม้

by อาซีซะห์ on Jun 08, 2020

แผนวันนี้คือทำเรือใบไม้ ตามนิทาน

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
เล่นทรายไร้โควิด

by อาซีซะห์ on Jun 08, 2020

ช่วงโควิดที่เน้นห่างคน คิดได้ว่าเล่นที่นี่แหละ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ช่วยแม่หั่น

by อาซีซะห์ on Jun 08, 2020

มื้อนี้ ข้าวผัดไส้กรอกชีส

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...