Blog

พี่โฟกัสชวนมาเล่นขายของกัน

by ศรีไพร on Jul 18, 2020

กิจกรรมกลางแจ้งเล่นเพื่อเรียนรู้

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
อริยะและเพื่อนๆช่วยกันกวาดทำความสะอาดลานบ้าน

by ศรีไพร on Jul 18, 2020

อริยะและเพื่อนๆช่วยกันกวาดทำความสะอาดลานบ้าน

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ยาใจและเพื่อนๆช่วยกันกวาดทำความสะอาดลานบ้าน

by ศรีไพร on Jul 18, 2020

ยาใจและเพื่อนๆช่วยกันกวาดทำความสะอาดลานบ้าน

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...