Blog

เตรียมความพร้อมเล่นๆ เรียนๆ

by Pum on Jan 02, 2013

ไปไงมาไงกันล่ะ  กับ เด็กบ้านนี้ ... หายเงียบไปเตรียมความพร้อมค่ะ  .. blush จาก 1 มาเป็น 2

เด็กบอกว่า หนูมั่นใจ ..หนูทำได้ yes น้องซินเซีย...คิดตั้งชื่อบ้านเรียน ว่า บ้านเรียนแสนมั่นใจ enlightened

ไม่ต้องหมั่นไส้ winkกันน่ะ เด็กๆ บ้านนี้ แสนมั่นมาก ไม่มีไรให้ทำก็เล่นกันตลอดsmiley


แม่ปุ้มheartHow to be SMJ Children

with - Sunson and Sincere

Erewhile my children went to school ,

In one day my children said to me  , wanna learn  with me at home,

and didn't want to go to school ,my daughter said she missed me so much when school time.

So I think for planning and try to do the best for my children...

Posted

อ่านเพิ่มเติม ...
หันมองก้าวย่างที่ผ่านมา 1

by Chawannud on Dec 27, 2012

 

ความเปลี่ยนแปลงของพ่อ จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอื่นๆในครอบครัว

 

ครบปีที่ครอบครัวจะต้องสรุปการเรียนรู้แบบบ้านเรียนส่ง รร หมู่บ้านเด็กกาญจนบุรีอีกแล้ว เป็นเรื่องดีที่เราจะได้ทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมา จริงๆแล้วปีนี้เป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับพ่อก่อน เริ่มจากพ่อบอกแม่ว่าอยากไปปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา เพราะพ่อได้หยุดพักงานทุกอย่าง อาจเป็นการจัดสรรจากจักรวาล ที่มองเป็นเรื่องทุกข์ ก็น่าทุกข์อยู่เพราะงานที่รับช่วงมาจากพ่อแม่ ค่อยๆหยุดลง และบอกขายกิจการ เกิดคำถามเหมือนกันว่า แล้วเราจะทำอย่างไรต่อไป แต่ก็เป็นเรื่องดี ที่พ่อแม่ลูกมีเวลาได้ไปเที่ยวด้วยกันและอีกหลายอ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
ลูกผู้ชายบ้านเรียน การขึ้นทะเบียนทหารและการเกณฑ์ทหาร (และรด.)

by วีณาฑัต on Dec 26, 2012

สำหรับชายไทยแล้ว มีหน้าที่ต้องรับใช้ชาติด้วยร่างกายที่สมบูรณ์อันมีพละกำลังตามช่วงอายุที่เหมาะสมด้วยการเข้ารับราชการทหาร ..เรื่องนี้สำคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าหลายคนจะมองว่า "รับใช้ชาติด้วยวิธีอื่นก็น่าจะได้" นั้นเป็นได้เพียงความคิดครับ. เพราะไม่มีทหารประเทศไหนในโลกเลยที่แก่หง่อม ถือปืนแทบไม่ไหวอย่างนั้น จะปกป้องประเทศได้ดีเท่าทหารในวัยหนุ่มอย่างแน่นอน. การเป็นทหารนั้นโดยหลักแล้วที่ต้องเกณฑ์เพราะต้องการร่างกายของคุณ ..ไม่ใช่สมองหรือทักษะด้านอื่นที่เอาไปแบกปืนหรือสู้รบไม่ได้ ..จึงเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจใ้ห้ดี ๆ. ส่วนการยกเว้นการเกณฑ์ทหารด้วยการเรียนรด.นั้น มองตามจริงคือการเข้าฝึกแบบทหารก่อนอายุเหมาะสม ไม่ต่างกับการเกณฑ์ทหารด้วยการสมัคร เพียงแต่สามารถใช้ชีวิตด้านอื่นไปได้ในขณะที่ฝึกรด.เป็นเวลา 3 ปีเท่านั้นเองครับ. ขอให้เลือกตามความเหมาะสมของร่างกายและสถานการณ์เฉพาะแต่ละคนจะดีกว่า

Posted in คู่มือโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
ลูกผู้ชายบ้านเรียน การขึ้นทะเบียนทหารและการเกณฑ์ทหาร (และรด.)

by วีณาฑัต on Dec 24, 2012

สำหรับชายไทยแล้ว มีหน้าที่ต้องรับใช้ชาติด้วยร่างกายที่สมบูรณ์อันมีพละกำลังตามช่วงอายุที่เหมาะสมด้วยการเข้ารับราชการทหาร ..เรื่องนี้สำคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าหลายคนจะมองว่า "รับใช้ชาติด้วยวิธีอื่นก็น่าจะได้" นั้นเป็นได้เพียงความคิดครับ. เพราะไม่มีทหารประเทศไหนในโลกเลยที่แก่หง่อม ถือปืนแทบไม่ไหวอย่างนั้น จะปกป้องประเทศได้ดีเท่าทหารในวัยหนุ่มอย่างแน่นอน. การเป็นทหารนั้นโดยหลักแล้วที่ต้องเกณฑ์เพราะต้องการร่างกายของคุณ ..ไม่ใช่สมองหรือทักษะด้านอื่นที่เอาไปแบกปืนหรือสู้รบไม่ได้ ..จึงเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจใ้ห้ดี ๆ. ส่วนการยกเว้นการเกณฑ์ทหารด้วยการเรียนรด.นั้น มองตามจริงคือการเข้าฝึกแบบทหา

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
คู่มือการดำเนินการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปี 2555

by Unnop on Dec 22, 2012

หน้าปกคู่มือโฮมสคูล

Download คู่มือการดำเนินการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปี 2555
 เนื้อหาภายในประกอบไปด้วย

บทที่ 1 บริบทสังคมไทย การปฏิรูปการศึกษา และสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนในการจัดการศึกษา
หลักการ และแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ความหมายการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สิทธิ และสิทธิประโยชนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
แนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 
บทที่ 2 โครงสราง และบทบาทหนาที่ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
โครงสรางการบริหารจัดการศึกษาโดยครอบครัว
บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 
บทที่ 3 แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1. การอ

Posted in คู่มือโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
เอกสารประกอบการทำความเข้าใจในการเขียนแผนการศึกษา

by Unnop on Dec 22, 2012

๑. แผนภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ... โดย กนกพร สบายใจ

๒. Donwload งานวิจัยหัวข้อ "มาตราที่เกี่ยวข้อง" กับการศึกษาทางเลือกในพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒   ... โดย อจ.ศีลวัต ศุศีลวรณ์ ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาทางเลือก

Posted in คู่มือโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
ปัญหาคุณแม่ลูกเดี่ยวขาดเพื่อนเล่นในวัยเดียวกัน โดย Sajin Prachason

by Unnop on Dec 20, 2012

ถาม :

ตอนนี้กำลังสับสนมาก ...ขอคำแนะนำหน่อยจากพ่อแม่ HS ลูกเดี่ยวหน่อยคะ ประเด็นคือ เรื่องการมีกลุ่มเพื่อนของเด็กคะว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนแค่ไหน (เหมือนว่าถ้าเขาได้เข้ากลุ่มเรียน เขาจะเรียนรู้จากกันและกันได้มากกว่าการเรียนรู้คนเดียว) และถ้าเขาไม่มีกลุ่มเพื่อนที่เจอประจำมากพอ เด็กจะรู้สึกว่าขาดเพื่อนหรือเปล่า

...คือ ลูกสาวจะสามขวบต้นปีหน้าหน่ะคะ แต่พอลูกยิ่งโต เราเริ่มรู้สึกว่าเขาอยากมีเพื่อนมากขึ้น ทุกวันนี้ลูกก็เจอปู่ย่าตายาย และญาติพี่น้อง และคนอื่นๆ สังคมไม่ขาดคะ แต่รุ่นเดียวกันนี่สิ หายากหน่อย มีนัดเจอกันบ้างแต่ว่าไม่เป็นประจำ เห็นเด็กแถวบ้านมีญาติพี่น้องเล่นด้วยกันสนุก

Posted

อ่านเพิ่มเติม ...
ไม่ต้องพูดกับวิญเรื่องโรงเรียนอีกเลยนะ

by Unnop on Dec 07, 2012

วันดีคืนดีก็มีแขกมาหา @Pum ได้รับบทสนทนาอันนึงจากน้องวิน @Pryn คุณแม่น้องวิญคือ อ.ปริญ สนใจโฮมสคูล แต่เมื่อถึงเวลาได้ทดลองพาน้องวิญไปเข้าโรงเรียน ได้ยินว่าเข้าไปได้สัก 10 วัน หรือไงเนี่ยนะ ขอคัดลอกความรู้สึกของน้องวิญมาจากความเห็นบางส่วนจาก อ.ปริญ ดังนี้

"เมื่อเช้าตั้งใจจะส่งวิญไปโรงเรียนซะทีเพราะเพิ่งกลับมาจากกทม แต่เขาเศร้ามาก ไม่ได้ร้องไห้งอแง นอนเงียบๆน้ำตาไหล เห็นเลยว่าทุกข์ใจมาก ก็เลยไม่ได้ไปอีกเพราะเราเชื่อว่าเด็กจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีความสุข เลยทำใจใช้อำนาจสั่งเขาไม่ลงจริงๆ ต่อให้โรงเรียนดีแค่ไหนถ้าไม่มีความสุขก็คงยังไม่ถึงเวลาของเขา"

สรุปว่าทุกวันนี้น้องคงไม่ได้ไปโรงเรียนแล้ว แล

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
พี่ครับผมอยากทราบว่า เรียน homeschool แล้วจะเรียนรด.ได้ไหม

by Unnop on Dec 01, 2012

ถาม: คือผมไม่อยากเกนทหารอ่ะครับ จะเรียนรด.ได้ไหม
ตอบ: ขณะนี้ สมาคมบ้านเรียนไทยเตรียมดำเนินการ เพื่อให้เด็กบ้านเรียนรุ่นต่อไปตั้งแต่ปีการศึกษาหน้า ต้องได้รับสิทธิในการสมัครเรียน ร.ด. ค่ะ ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการซึ่งรับผิดชอบ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ละเลยการประสานนโยบายไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบที่เด็กบ้านเรียนจะมีสิทธิสมัครเรียน ร.ด.ได้เสมอภาคเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบโรงเรียนตามสิทธิในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวค่ะ via @กนกพร

 
 

Posted in คู่มือโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
บทสนทนาแสนประทับใจกับนำทาง : ความสุขนั้น มันอยู่ที่ใจ

by Unnop on Nov 27, 2012

เตะบอลกับนำทาง

"ความสุขนั้น มันอยู่ที่ใจ" ประโยคแสนเชย ในยุคคำคม ธรรมะเชยๆ เบ่งบาน และยังถูกนำไปใช้ร่วมกับวาทกรรม "พอเพียง" อีกด้วย แต่ก็เอาเถอะอย่างน้อยมันก็เป็น "อกาลิโก" จริงๆ เรื่องมีอยู่ว่าวันนี้ส่งนำทางไปเล่นกับธิลีที่บ้านตั้งแต่ยังไม่เที่ยงแล้วค่อยไปรับกลับตอนเย็น แล้วพอดีว่าวันนี้บ้านธิลีมีแขกเป็นเด็กอีกสองคน วิ่งเล่นกันในบ้านอย่างสนุกสนานมาก และมุกเดิมๆ เลยคือ พอถึงเวลาจะกลับบ้านไม่อยากกลับ ร้องไห้ งอแง และนี่คือบทสนทนาระหว่างนั่งรถกลับบ้านกัน

นำทาง : ถ้าไม่ให้เล่นต่อ ก็ต้องพาไปกรุงเทพฯ เล่นกับน้าโบว์ เล่นกับตา
ป๊า : (ถามชี้นำ) แล้วไม่ชอบอยู่บ้านเหรอ 
นำทาง : นำทางไม่ชอบอยู่บ้าน ...

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...