บทความ

ไปเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตริมทะเล

by อมรรัตน์ on Jun 08, 2023

หลังจากแข่งจักรยานขาไถเสร็จก็พาเด็กๆมาเดินเล่นริมชายหาดที่หาดราไวย์ เด็กๆตื่นเต้นได้เห็นปูเสฉวน ปูกล้ามดาบ หอยตัวเล็กตัวน้อย และขุดทรายเล่นเจอปลิงทะเล ต้นปุณณ์ตื่นเต้นได้เห็นปลิงทะเลพ่นน้ำ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 31 พฤษาคม,1-2 มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 3

by Yada Sukkul on Jun 06, 2023

วันที่ 31 พฤษาคม 2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาวัดในชุมชน

เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม-ชุมชน-ศาสนา วัฒนธรรม

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักวัดในชุมชน หาความรู้ประวัติ ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรมของคนในชุมชน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 1 มิถุนายน2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเล

เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม-ชุมชน

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักวิสาหกิจชุมชน หาความรู้ประวัต

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 31 พฤษาคม,1-2 มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 3

by Yada Sukkul on Jun 06, 2023

วันที่ 31 พฤษาคม 2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการถนอมอาหาร

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงโดยการถนอมอาหาร

ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถโดยการถนอมอาหารจากกล้วยเป็นกล้วยอบแห้งด้วยตนเอง

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำงาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน

วันที่ 1 มิถุนายน2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเล

เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม-ชุมชน

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักวิสาหกิจชุมชน หาความรู้ประวัติ การดำเนินงาน ข้อมูลการท่องเที่

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ไปเที่ยวมินิมูร่าฟาร์มกันครับ

by พศิน on Jun 03, 2023

มินิมูร่าฟาร์มเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มเล็กๆ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
อ.2 เล่นน้ำกับเพื่อนทุกอาทิตย์

by Aumpika on Jun 02, 2023

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ต้องนัดกันเล่นน้ำที่สวนตลอด

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
อคินชอบอ่านหนังสือ

by Aumpika on Jun 02, 2023

ไปโลตัสทีไร ชอบขอไปนั่งอ่านนิทานฟรีตลอด

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
มาแยกขยะกันเถอะ

by อมรรัตน์ on Jun 02, 2023

วันนี้ชวนกันมาเรียนรู้เรื่องการแยกขยะกัน

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month