เค้กลูกไหน Plum Cake Homemade
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ทำเค้กวันนี้ พี่ทิโม่ขอใช้มีดครั้งแรก เมื่อลูกพร้อมแม่ก็พร้อมให้ลอง โดยต้องอยู่ในสายตาแม่ตลอด ระหว่างการทำก็สามารถ ส่งเสริมด้านสติปัญญา โดยได้เรียนรู้การแบ่งครึ่ง 1/2 , 3/4 และ 1/4 ซึ่งช่วยให้เขาเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องอธิบายเยอะ เพราะเขาได้ลงมือทำเองอยู่แล้วค่ะ
.
.
จากนั้้นระหว่างรออบ พี่ทิโม่ก็เก็บอุปกรณ์ต่างๆไปล้างให้สะอาด ได้ ฝึกความรับผิดชอบ และการรักษาความสะอาด เมื่อใช้เสร็จก็ควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยและเก็บเข้าที่เดิมให้ถูกต้องได้ เมื่อทำทุกอย่างเสร็จได้กินเค้ก ก็ชื่นชมให้กำลังใจ เพื่อให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะ
.
.
กิจกรรมนี้ได้อะไรบ้าง
- ได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ในการหยิบจับเครื่องมือเครื่องใช้
- ได้ส่งเสริมด้านสติปัญญา รู้จักการแบ่ง 1/2 , 3/4 และ 1/4
- ได้สนุก ผ่อนคลาย ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ได้ดี
- ได้ส่งเสริม Imagination ด้านจินตนาการความคิดสร้างสรรค์
- ได้ฝึกทำงานเป็นขั้นตอน และมีความประณีตในการทำงาน
- ได้พัฒนาด้าน Hand - Eye coordination
- ได้ฝึกเรื่องความสะอาด ก่อน-หลังทำอาหาร
- ได้ฝึกความมีระเบียบวินัย ใช้เสร็จ ทำความสะอาดและเก็บ
เข้าที่ได้ถูกต้อง
- ฝึกให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) มากยิ่งขึ้น
.