ทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ : Reading : Tell me 'How'?
อยู่ในหมวดวัฒนธรรม
หมวดสัตว์และธรรมชาติ
เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
หนังสือจากสำนักพิมพ์ Barron's ประเทศ Cannada เป็นหนังสือถาม-ตอบคำถาม
ริตาใช้เวลาอ่านไม่นานเลย หนังสือแยกออกเป็น 4 หมวด ในการถามและตอบ
1) หมวดร่างกานมนุษย์
2) หมวดชีวิตประจำวัน
3) หมวดวัฒนธรรม
4) หมวดสัตว์และธรรมชาติ

by Noon Pattra on May 20, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page