Surprise Bag
ถุงใบสุดท้ายในกระเป๋าที่ซ้อนกันหลายชั้น 🧐
ถุงใบสุดท้ายในกระเป๋าที่ซ้อนกันหลายชั้น จะมีอะไรซ้อนอยู่
เด็กๆลองเปิดดู เพื่อให้รู้อะไรอยู่ด้านในสุด😬
เรียนรู้เรื่องขนาดใหญ่-เล็ก และ การเปิดปิดซิป ไปพร้อมกัน
แถมมี surprise คำศัพท์จากโมเดลของด้านในให้เด็กเรียนรู้เพิ่มได้อีกขั้น👍🏻