Workshop สุดพิเศษ "สื่อสารกับลูกยังไงให้ไปถึงลูก" รับสมัครถึง 15 มิ.ย. 2565 นี้
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
มาแล้ววว~ Workshop สุดพิเศษจาก Inside Kids "สื่อสารกับลูกยังไงให้ไปถึงลูก" . มารู้จักพรสวรรค์ของลูกหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เด็กถนัดและมักจะใช้ในการพัฒนาตนเองเป็นหลักตลอดชีวิต . กับเวิร์คชอปที่จะพาผู้ปกครองทุกท่านได้เห็นพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนผ่านกิจกรรมและได้รับการประเมิน/คำแนะนำจากทางวิทยากรมากประสบการณ์ในการโค้ชเด็กเล็กและนักออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ . [สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับฐาน Head, Heart, Hands ได้ที่เพจ KidsCap] . Workshop นี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุ 2-5 ที่ 1. ลูกดื้อ สื่อสาร หรือ บอกให้ทำยาก 2. ต้องการแนวทางพัฒนาการของลูกที่เหมาะสมที่สุด 3. กำลังหาวิธีแก้ไขปัญหา (ไม่มีก็ได้) ทักษะบางอย่างของลูกพัฒนาช้ากว่าวัย 4. อยากได้แนวทางการรับมือลูกหลังจากเกิน 5 ปีไปแล้ว . สอนโดย คุณครูพัชนี เล้าแสงชัยวัฒน์ (ครูพัช) Learning Coach for 21st Century Skills - ประสบการณ์การโค้ชเด็กเล็กร่วมกับผู้ปกครองมากกว่า 1,000 คน - นักออกแบบหลักสูตรและอาจารย์พิเศษให้กับโรงเรียนเอกชนกว่า 4 แห่ง - ผู้อำนวยการหลักสูตรที่ Inside Kids - ประสบการณ์การสอนเด็กเล็กและเด็กโตกว่า 18 ปี - ประสกบารณ์การสอนด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะกว่า 8 ปี . ผู้เข้าร่วมจะได้รับอะไรกลับไปบ้าง? 1. รู้จักพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กทั้ง 3 ประเภทและวิธีการสื่อสารเบื้องต้น 2. ได้ทำกิจกรรมร่วมกับลูกของท่านเพื่อรับการประเมินและคำแนะนำในการเลี้ยงลูกเบื้องต้นจากวิทยากร (ผู้ปกครองที่เข้าร่วม 1 คน ต่อลูกไม่เกิน 1 คน) 3. ช่วงถามตอบ . กิจกรรมจัดวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565, 14:00 - 16:30 น. ที่ Siam Innovation District (ตึก Siam Square One) จำนวน 20 ที่นั่งเท่านั้น (สำหรับผู้ปกครอง 1 ท่านต่อลูก 1 คน หรือ ไม่เกิน 10 ครอบครัว) ค่าเข้าร่วมงาน 200 บาท ต่อผู้ปกครองและเด็ก 1 คู่ . เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2565 ติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/krupat.learn/photos/a.241801958059298/348575907381902/
มาแล้ววว~ Workshop สุดพิเศษจาก Inside Kids "สื่อสารกับลูกยังไงให้ไปถึงลูก"
.
มารู้จักพรสวรรค์ของลูกหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เด็กถนัดและมักจะใช้ในการพัฒนาตนเองเป็นหลักตลอดชีวิต
.
กับเวิร์คชอปที่จะพาผู้ปกครองทุกท่านได้เห็นพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนผ่านกิจกรรมและได้รับการประเมิน/คำแนะนำจากทางวิทยากรมากประสบการณ์ในการโค้ชเด็กเล็กและนักออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ
.
[สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับฐาน Head, Heart, Hands ได้ที่เพจ KidsCap]
.
Workshop นี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุ 2-5 ที่
1. ลูกดื้อ สื่อสาร หรือ บอกให้ทำยาก
2. ต้องการแนวทางพัฒนาการของลูกที่เหมาะสมที่สุด
3. กำลังหาวิธีแก้ไขปัญหา (ไม่มีก็ได้) ทักษะบางอย่างของลูกพัฒนาช้ากว่าวัย
4. อยากได้แนวทางการรับมือลูกหลังจากเกิน 5 ปีไปแล้ว
.
สอนโดย
คุณครูพัชนี เล้าแสงชัยวัฒน์ (ครูพัช)
Learning Coach for 21st Century Skills
- ประสบการณ์การโค้ชเด็กเล็กร่วมกับผู้ปกครองมากกว่า 1,000 คน
- นักออกแบบหลักสูตรและอาจารย์พิเศษให้กับโรงเรียนเอกชนกว่า 4 แห่ง
- ผู้อำนวยการหลักสูตรที่ Inside Kids
- ประสบการณ์การสอนเด็กเล็กและเด็กโตกว่า 18 ปี
- ประสกบารณ์การสอนด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะกว่า 8 ปี
.
ผู้เข้าร่วมจะได้รับอะไรกลับไปบ้าง?
1. รู้จักพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กทั้ง 3 ประเภทและวิธีการสื่อสารเบื้องต้น
2. ได้ทำกิจกรรมร่วมกับลูกของท่านเพื่อรับการประเมินและคำแนะนำในการเลี้ยงลูกเบื้องต้นจากวิทยากร (ผู้ปกครองที่เข้าร่วม 1 คน ต่อลูกไม่เกิน 1 คน)
3. ช่วงถามตอบ
.
กิจกรรมจัดวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565, 14:00 - 16:30 น.
ที่ Siam Innovation District (ตึก Siam Square One)
จำนวน 20 ที่นั่งเท่านั้น (สำหรับผู้ปกครอง 1 ท่านต่อลูก 1 คน หรือ ไม่เกิน 10 ครอบครัว)
ค่าเข้าร่วมงาน 200 บาท ต่อผู้ปกครองและเด็ก 1 คู่
.
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2565
ติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/krupat.learn/photos/a.241801958059298/348575907381902/