กีต้าร์ดูการ์ตูนเพลงใน YouTube
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
กีต้าร์ดูการ์ตูนเพลงใน YouTube เป็นการ์ตูนเพลงที่มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
เป็นกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญาซึ่งกิจกรรมนี้เสริมสร้างพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 12 มาตราฐาน
การเรียนรู้แบบองค์รวม
   - สุขชีวิตที่สมดุล
   - ขีดเขียนเรียนสนุก
   - ศาสตร์ศิลป์

by ศรีไพร on Mar 17, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page