เรียนรู้การอ่าน-การผสมคำ1 ลูก เช่น กา ขา ตา

เรียนรู้การอ่าน-การผสมคำ1 ลูก เช่น กา ขา ตา