ขี่สกูตเตอร์ดูวิวดูวัว
ยามเย็นเราไปออกกำลังกายในหมู่บ้าน ชมธรรมชาติ ดูสวน ดูวิว ดูวัว