เรียนรู้การชั่งน้ำหนัก1ขีดเท่ากับ​100กรัม1​0 ขีดเท่ากับ​10
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

เรียนรู้การชั่งน้ำหนัก 1ขีดเท่ากับ​100กรัม 1​0 ขีดเท่ากับ​1000กรัม​หรือ​1กิโล​ โดยการน้ำเอาสิ่งของในบ้านมาชั่ง​ คินได้อ่านโจทย์เอง​และเขียนคำตอบเองจึงได้เรียนภาษาไทยไปในตัวด้วย