ไปเรียนรู้ป้ายบอกทางที่แดนเทวดา
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เป้าหมาย: พยายามเดินหาป้ายบอกทางและลองเดินตามทาง
 
สิ่งที่ได้ 
  1. ได้ฝึกการดูทิศทาง การบอกทาง
  2. ได้เพลินเพลินกับสิ่งต่างๆข้างทาง (ดอกไม้ กรงสัตว์ ของเล่น)
  3. ฝึกการสังเกต
  4. ฝึกการเป็นผู้นำ
  5. ฝึกการเรียนรู้ถูกผิด