เที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์
สัปดาห์นี้ไปเที่ยวพิพิธภณฑ์ วิทยาศาสตร์ มีความสนใจ ในเรื่องของ การดมกลิ่น ลิ้มรส และการแบกขยะ