ทำอาหารกับคนในครอบครัว ฝึกทักษะชีวิต เรียนรู้อาหารที่มีประโย

ทำอาหารกับคนในครอบครัว ฝึกทักษะชีวิต เรียนรู้อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย กินอาหารในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ให้เหลือ เป็นขยะ