ภาคผนวก​ ก.​ เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต -ตามแม่ไปหน่อยเลือกตั้งอ

ภาคผนวก​ ก.​ เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต -ตามแม่ไปหน่อยเลือกตั้งอบจ., เทศบาล -​ตามรอยองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น​ -​รู้จักอดทนอคอยต่อแถวซื้อสินค้า​ รู้จักสิทธิหน้าที่ของพลเมือง​ตามระบอบประชาธิปไตย​

by Pimpanida on Mar 25, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น
No tags found

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน
No related posts found
Project page