ลงสีรูปดิจิตอล
การฝึกวาดรูปดิจิตอลของทางนำบางครั้งก็ใช้การร่างภาพตามแบบแล้วลงสี โดยจะวาดรูปจากตัวการ์ตูนที่ชอบ ร่างตามแบบ แล้งลงสีบนมือถือ