ฉลองวันอีดฟิตร์
วันอีดฟิตร์คือวัน​เฉลิมฉลอง​หลังจาก​ถือ​ศีลอด​1เดือนรอมฎอน
เด็กจะพบปะสังสรรค์​เยี่ยมญาติพี่น้องอย่างมีความสุข