จัดสวนในบ้าน
ช่วยคุณ​ยายดูแลต้นไม้ใส่ดินและทำความสะอาดสวนเล็กๆในรั้วบ้าน
สิ่งที่ชื่นชม
-ไม่รังเกียจดิน
-รักสิ่งแวดล้อม
-รักความสะอาด