น้องกึ๊ดเติง ใบงานเรื่อง ความสุขในช่วงนี้
ใบงานที่เน้นการสื่อสารจากสิ่งที่คิด และความสนใจในขณะนั้นๆ โดยกึ๊ดเติงจะเป็นคนวาดสิ่งที่คิดและแม่จะเขียนให้ตามคำบอก