ฝึกงานบ้านวนไป
ฝึกทักษะงานบ้านอย่างสม่ำเสมอ
 
สร้างงาน สร้าง EF
       1. ฝึกทักษะงานบ้านเป็นประจำ
       2. ฝึกความอดทน รอคอย อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ทำงานเสร็จแล้วค่อยเล่น
       3. ฝึกการใช้นิ้ว บริหารกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
       4. ฝึกวินัย
       5. ฝึกความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และคนในครอบครัว ช่วยกันทำงานในบ้าน สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว