กักตัว​ : ออกกำลังกาย
กายบริหารในห้องเล็กๆแต่ยังพอมีพื้นที่ให้ขยับได้