28/10/63 เรียนรู้เรื่องอนุกรม เล่นเกมส์แก้ปัญหา

28/10/63 เรียนรู้เรื่องอนุกรม เล่นเกมส์แก้ปัญหา