Art : Batman
"I can’t wait to watch The Batman in the cinema. I like Batman."
อะลีวาดรูปแบทแมนสื่อถึงความรู้สึกตื่นเต้นที่เขาตั้งตารอวันที่แบทแมนจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์

by Ali Bros on May 21, 2022

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page