Christmas is coming ...
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ทิโมธี ช่วยประดับต้นคริสต์มาส ตกแต่งบรรยากาศต้อนรับวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง
.
ปีนี้เราทำฉากการประสูติของพระเยซูคริสต์ด้วยดินน้ำมันกันด้วยครับ
ทิโมธีกับน้องช่วยระบายสีพื้นหลังยามค่ำคืน และมีส่วนช่วยปั้นบางส่วนด้วยครับ !!
.
การได้ปั้นฉากออกมาเห็นเป็นรูปร่าง ทำให้ทิโมธีเข้าใจเรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์ได้ง่ายขึ้น
และจดจำบุคคลต่างๆได้อีกด้วย ทั้งพระกุมารน้อย นางมารีย์ โยเซฟ ทูตสวรรค์ โหราจารย์ทั้งสาม และคนเลี้ยงแกะ ครับ ..