Cooking : บานอฟฟี่​
ทำขนมบานอฟฟี่สำหรับละศีลอด​ ทำง่ายๆใช้วัตถุดิบที่มีในตู้เย็น
ผลลัพธ์การเรียนรู้
-รู้จักวัตถุดิบส่วนผสม
-หั่นกล้วยเป็นชิ้นๆเท่าๆกันโดยไม่ใช้เขียง
สิ่งที่ชื่นชม
-มีความตั้งใจทุกขั้นตอน
-อดทนเรียนรู้และแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดโดยไม่ร้องไห้
-สนุกกับการทำขนมให้ผู้อื่นทาน