English Camp
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ที่ฟาร์มบ้านนอก ขอนแก่น เม.ย. 2564
 
รายละเอียดกิจกรรม
 1. เข้าค่าย 5 วัน จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 น.
 2. ใช้ภาษาไทย-อังกฤษ ในการสื่อสาร
 3. อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ 1 ท่าน ชาวไทย 1 ท่าน
 4. กิจกรรมในฟาร์ม 
 • เล่นเกมส์เอาท์ดอร์/ อินดอร์
 • เล่นอิสระตามธรรมชาติ
 • ปลูกผัก รดน้ำต้นไม้
 • ทำบ้านดิน ทาสี
 • ให้อาหารปลา กระต่าย เป็ด ไก่ 
 • ทำไอติมหลอด
 • ทำอาหารกลางวันเอง เก็บไข่จากฟาร์มมาทอด
 • เล่นน้ำโคลน
 • ทำกิจกรรมศิลปะ วาดรูป ระบายสี ทำหน้ากาก 
 • ทำขนมบัวลอย ปั้นแป้ง
สิ่งที่ได้เรียนรู้
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในกลุ่ม ผ่านกิจกรรมในฟาร์ม
 • สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
 • พัฒนาทักษะทางอารมณ์ จิตใจ และความรู้สึก 
 • ส่งเสริมการใช้ทักษะทางด้านภาษาไทย และอังกฤษ
 • เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ
 • พัฒนาทักษะการปรับเปลี่ยน ยืดหยุ่น ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
 • พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่
 • พัฒนาสมองด้านความคิด และจินตนาการ