Lego : สร้างบ้าน#2
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
สร้างบ้านตามแบบขั้นตอนที่กำหนด
ดัดแปลงแบบเล็กน้อยเนื่องจากชิ้นส่วนบางชิ้นหายไป