Lego numbers 3D
นำตัวต่อเล​โก้​มาออกแบบเป็นตัวเลข​ 0-5
สิ่งที่ได้
พัฒนา​ความคิด​สร้างสรรค์​
พัฒนา​การคิดนอก​กรอบ​และ​การวางแผน
เรียนรู้​การแก้ปัญหา​