1 2 3 มาเรียนเรื่องตัวเลขกัน
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
กิจกรรมวันนี้ให้น้องต้นปุณณ์คุ้นเคยกับตัวเลข 1-10 โดนแม่อ่านให้น้องฟัง และให้น้องนับจำนวนสัตว์ในภาพและชี้ที่ตัวเลขว่าแต่ละตัวมีชื่อว่าอะไร ต่อมาก็มาเล่นเกมส์กันว่าเลขตัวไหนชื่ออะไร และมาจากเส้นกับคู่โดยมีแม่อ่านให้
ผลที่ได้ ปุณณ์ก็ตอบถูกบ้างผิดบ้าง ค่อยๆเรียนรู้กันไป ค่อยๆสอนกันไป 
 
สิ่งที่ได้
  1. เรียนรู้เรื่องตัวเลข
  2. ฝึกการนับจำนวน
  3. ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก
  4. ฝึกการจดจำตัวเลขอารบิก