ราชินีผึ้งกับบริวาล
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
 Commentครู  บอกว่า มีจินตนาการสูง  วาดได้เยอะ  แต่ยังมีปัญหาเรื่องการใช้สี  งานมีความเรียบร้อยมากขึ้น ได้A-