ป่า
วาดคนกำลังขี่หลังเต่าและหลังงูแข่งกัน
วาดรูปในป่า  ครูบอกว่า มีจินตนาการดี  มีทักษะวาดและรายละเอียดดีมาก แต่ตัดสีไม่ค่อยเรียบร้อย ครูให้ A-