จับคู่สีกัน
วันนี้ชวนกันมาจับคู่สิ่งของชิ้นไหนสีอะไรน๊า
เป้าหมาย : ต่อภาพและคำศัพท์ชื่อสีได้
สิ่งที่ได้
  1. ได้ฝึกการสังเกต
  2. ได้จดจำชื่อของสีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  3. ฝึกการคิด
  4. ฝึกสมาธิจดจ่อ
  5. ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก