รอใส่บาตรครูบาร์บุญชื่น
วันนี้ต้นปุณณ์มาทำงานกับป่าป๊าที่อำเภอเชียงดาว นะหว่างทางต้นปุณณ์เห็นคนยืนรอเป็นระยะๆข้างถนนตลอดสาย ต้นปุณณ์จึงสงสัยว่าเค้ามารอทำอะไร ป่าป๊าเลยจอดและถามคนทร่เค้าคืนรอ เค้าบอกว่าวันนี้จะมีพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินผ่านมาท่านชื่อครูบาร์บุญชื่น ต้นปุณณ์เลยถามว่าเรารอใส่บาตรได้ไหม ป่าป๊าเลยไปขับไปซื้อน้ำเพื่อจะร่วมทำบุญกับท่าน
เป้าหมาย : สามารถยืนรอจนกว่าพระจะเดินมา
สิ่งที่ได้
  1. ได้รู้จักความหมายของคำว่าพระธุดงค์
  2. ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ 
  3. ได้รู้จักการรอคอย
  4. ฝึกความอดทน 
  5. ได้ขัดเกลาจิตใจ