กิจกรรมไปเที่ยวสวนน้ำหัวหิน
วันนี้ออกเดินทางไปเที่ยวสวนน้ำวานา นาวา ที่หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
พอถึงที่พักก็เปลี่ยนเสื้อผ้า เตรียมตัวออกไปเล่นสวนน้ำกันได้มีการเล่นร่วมกับผู้อื่นเล่นตามกฎของสวนน้ำ ใช้เวลาเล่น 2 ชั่วโมงได้ 
พอถึงตอนกลางคืนก็เล่นซ่อนแอบ เป็นการละเล่นแบบไทยโบราณสลับเล่นกับพ่อซ่อนแอบสลับกันแอบกันแถวนับเลขไปมาด้วยกัน สนุกสนานกันใหญ่เลย 
ผลลัพธ์ที่ได้ : 
ด้านสังคม ได้ร่วมเล่นกับผู้อื่นเล่นได้ตามกฎกติกาของสวนน้ำ 
ด้านอารมณ์ จิตใจ มีการละเล่นร่วมกับพ่อแม่อย่างมีความสุข