เรื่องเล่าศาสดาสุไลมาน
Prophet Sulaiman story.
อะลีอยากเรียนภาษาสัตว์​ เลยบอกเด็กๆว่านบีสุไลมานพูดกับสัตว์ได้ แต่แม่จำเรื่องไม่ได้
เลยvideo call หาอาบ๊ะ(พ่อ)ให้เล่าเรื่องนบีสุไลมานให้ฟัง
 

by Muniz on Aug 04, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page