ย้ายกระถางให้ต้นกระบองเพชร
ที่บ้านมีต้นไม้หลากหลายทั้งเล็กใหญ่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้ดอก แต่ที่ทางนำชอบที่สุดคงเป็นกระบองเพชรและไม้อวบน้ำต้นเล็กๆ น่ารัก เวลาไปเดินซื้อจึงชอบช่วยเลือก และยังกลับมาช่วยย้ายปลูกลงกระถางเสมอ
 
ทางนำจะเลือกจับคู่ต้นกับกระถางโดยเลือกตามขนาดและรูปทรงที่เข้ากันเป็นหลัก คอยจัดที่วาง และบางครั้งก็เอาตุ๊กตาเล็กๆ มาตกแต่งด้วย