ไปเที่ยวสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
สวนสัตว์ห้วยทราย จ.เพชรบุรี
สวนสัตว์ห้วยทราย เป็นสวนสัตว์เล็กๆเข้าฟรี มีบริการขายอาหารสัตว์ตะกร้าละ 50 บาท มีสัตว์ที่นี่ดูสุขภาพดีมากอ้วนกันทุกตัว แต่วันที่เราไปอากาศร้อนอบอ่าวแถมมีฝนลงเม็ด สัตว์เลยไม่ค่อยออกมา