อบบราวนี่ของโปรด
เมื่ออยากกินก็ต้องลงมือทำสิคะ
เมื่อฉันอยากกินขนม
ใครจะรู้บ้างว่าการทำขนมใช้ทักษะหลายด้านจริงๆ
เริ่มตั้งแต่จดสูตรภาษาไทยและอังกฤษ ได้ฝึกทักษะภาษา
ชั่งตวงวัดวัตถุดิบผสมตามลำดับขั้นตอน ได้ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
ตีจนฟู อบจนสุก ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเคมีของอาหาร
พอสุกดี ได้อะไรนะ ได้อิ่มท้องเรียนรู้โภชนาการกันอีก 
 
ทำขนมดีจริงๆนะ