12พ.ค.เรียนรู้นอกสถานที่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
สถานที่ท่องเที่ยวระยองแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลเพ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่รวบรวมบรรดาพันธุ์สัตว์น้ำจำนวนมากกว่า 43 ตู้ และยังประกอบไปด้วยบ่อแสดงสัตว์น้ำขนาดใหญ่ สัตว์น้ำหายาก และเปลือกหอยจำนวนทั้งสิ้น 4 บ่อ ได้แก่ บ่ออุโมงค์ บ่อทรงกระบอก บ่อกลางแจ้ง และบ่อเต่า พร้อมทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหายาก การจัดแสดงเรือประมงและเครื่องมือประมงเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ
ศึกษาพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลฝั่งอ่าวไทย 
เรียนรู้วิธีหาปลาของชาวประมง ศึกษาวิธีการหาปลา ปลาหมึก หอย
    เรียนรู้สัตว์ทะเลที่มีพิษ อันตราย
เป็นการเรียนรู้ที่ได้เห็นของจริง ตื่นเต้น กับสัตว์ทะเลแปลกตาต่างๆ  เรียนรู้จดจำ สนุกกับการเรียนรู้