พี่ๆมาเล่นกับแพนเตอร์ที่บ้าน
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
พี่ๆมาเล่นด้วยที่บ้านสนุกมากเลยครับ
กิจกรรม : พี่ๆมาเล่นกับแพนเตอร์ที่บ้าน
 
เป้าหมาย : อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
 
ผลที่ได้รับ
  1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
  2. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อตกลง
  3. รู้จักรอคอย ตามลำดับก่อนและหลัง
  4. เป็นผู้นำและผู้ตามได้ดี
  5. มีความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรม
พัฒนาการด้านสังคม

by Suchada on Jan 20, 2024

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง