ดูขบวนปอยส่างลอง
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เจอขบวนปอยส่างลองโดยบังเอิญหลังทานมื้อเช้า
ดูขบวนแห่ปอยส่างลองฝาง เพื่อเรียนรู้ประเพณีของชาวไทใหญ่ในอ.ฝาง ที้งเรื่องพิธีการ ความเชื่อ การแต่งกาย และความสามัคคีของกลุ่มชาติพันธุ์ในอ.ฝาง