พี่โฟกัสฝึกซ้อมฟ้อนล่องแม่ปิงประยุกต์ดาบ
กิจกรรมศิลปะและดนตรี
วันนี้เด็กๆฝึกซ้อมฟ้อนล่องแม่ปิงประยุกต์ดาบอีกวันเพื่อจะไป แสดงในงานวันลอยกระทง